ഡോർട്ട്മുണ്ടിന്റെ ഹാളണ്ടിന് ഗോൾഡൻ ബോയ് അവാർഡ്

    2019-20 സീസണിൽ 44 ഗോളുകൾ ആണ് ഹാളണ്ട് അടിച്ച് കൂട്ടിയത്

    കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ നയിക്കാൻ ഇത്തവണ മൂന്ന് ക്യാപ്റ്റന്മാർ

    യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോൾ പരിചയസമ്പത്തുള്ള കോസ്റ്റ ആകും പ്രധാന ക്യാപ്റ്റൻ
    Back to top button